Santa Claus

13.5 inch Santas

7063

7063

Florida Santa

13.5 on 18 mesh

7064

7064

Southern Santa

13.5 on 18 mesh

7065

7065

New York Santa

13.5 on 18 mesh

7066

7066

Texas/Oklahoma Santa

13.5 on 18 mesh

7067

7067

New England Santa

14 inches on 18 mesh

15 inch Santas

1720

1720

Seashore Santa

15 inches on 18 mesh

1722

1722

12 Days of Christmas Santa

15 inches on 18 mesh

10-16

10-16

Western Santa

15 inches on 18 mesh

11-16

11-16

Snowman Santa

15 inches on 18 mesh

7018

7018

Patriotic Santa

15 inches on 18 mesh

7021

7021

American Santa

15 inches on 18 mesh

7051

7051

White Arctic Santa

15 inches on 18 mesh

7054

7054

15 inches on 18 mesh

7055

7055

Magenta Santa

15 inches on 18 mesh

7058

7058

Woodland Santa

15 inches on 18 mesh

7060

7060

Royal Santa

15 inches on 18 mesh

20 inch Santas

1721

1721

12 Days of Christmas Santa

20 inches on 18 mesh

7053

7053

Nutcracker Suite Santa

20 inches on 18 mesh

7057

7057

Woodland Santa

20 inches on 18 mesh

7059

7059

Arctic Santa

20 inches on 18 mesh

7062

7062

Peaceable Kingdom Santa

20 inches on 18 mesh

7071

7071

World Traveler Santa

20 inches on 18 mesh

8-16

8-16

Western Santa

20 inches on 18 mesh

9-16

9-16

Snowman Santa

20 inches on 18 mesh

1719

1719

Seashore Santa

20 inches on 18 mesh

30 inch Santas

7006

7006

Arctic Santa

30 inches on 18 or 13 mesh

7008

7008

Magenta Santa

30 inches on 18 or 13 mesh

7017

7017

American Santa

30 inches on 18 or 13 mesh

7023

7023

Snowman Santa

30 inches on 18 or 13 mesh

7024

7024

Western Santa

30 inches on 18 or 13 mesh

7026

7026

12 Days of Christmas Santa

30 inches on 18 or 13 mesh

7052

7052

Nutcracker Suite Santa

30 inches on 18 or 13 mesh

7056

7056

Woodland Santa

30 inches on 18 or 13 mesh

7061

7061

Peaceable Kingdom Santa

30 inches on 18 or 13 mesh

7063-30

7063-30

Florida Santa

30 inches on 18 or 13 mesh

7070

7070

World Traveler Santa

30 inches on 18 or 13 mesh